FooterLogoHalny

Szukaj

Kamera online

kamera online

znajdz nas na facebooku1

Czarter.pl

czarterpl

Newsletter

Podania o keję w sezonie 2018

Podania o keję w sezonie 2018

Zarząd Klubu informuje, że wnioski o rezerwację miejsce przy kei w Zarzeczu należy złożyć do dnia 20.03.2018 r.

Lista przyznanych miejsc przy kei zostanie zatwierdzona na posiedzeniu Zarządu i ogłoszona do 20.04.2018 r. na stronie internetowej Klubu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Klubu.

Druk "Podania o miejsce przy kei" jest do pobrania pod adresem: http://www.halny.org.pl/klub/do-pobrania

Przypominamy:

Aby zacumować jacht przy pomoście przystani klubowej w Zarzeczu należy:

1. Opłacić całą składkę członkowską za rok 2018 z góry,

2. Odpracować godziny bosmańskie lub dokonać wpłaty w składce członkowskiej,

3. Opłacić  postój przy kei za rok 2018  (od 01.05.2018r. do 30.09.2018r.).

4. Przed zacumowaniem należy powiadomić Bosmana o spełnieniu w/w warunków.

Miejsca postojowe będą przydzielane klubowiczom i gościom przez Bosmana zgodnie z listą ustaloną przez Zarząd Klubu.

Punkt 3 dotyczy również osób niebędących członkami Klubu.

Opłaty za postój przy pomoście na przystani klubowej w Zarzeczu - Sezon 2018 zostaną zamieszczone na stronie Klubowej w późniejszym terminie.   

Szukaj

Kamera online

kamera online

znajdz nas na facebooku1

Czarter.pl

czarterpl

Newsletter